UNİVERDE

5 KGHumic

EC FERTILIZER

Bor (B),Bakır(Cu,Demir(Fe)

Mangan(Mn , Molibden (Mo) ve Çinko(Zn)

Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

Garanti Edilen İçerik, w/w

Suda Çözünür Demir (Fe), %7,3

Suda Çözünür Mangan (Mn), %3,3

Suda Çözünür Çinko (Zn), %0,6

Suda Çözünür Bor (B), %0,7

Suda Çözünür Bakır (Zn), %0,3

Suda Çözünür Molibden (Mo), %0,1

Tescillerimiz

HUMIC-Univerde

Verilen dozajlar tavsiye niteliğinde olup, daha detaylı gübreleme programı için mutlaka toprak ve yaprak analizlerini
yaptırarak teknik personelimizden bilgi isteyiniz.