BALOO

1 LitreAsfertglobal

EC FERTILIZER

BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ
( Bakırlı Sülfat İçerikli )

Garanti Edilen İçerik, w/w

Suda Çözünür Bakır (Cu), % 3

Sera ürünlerinde:

Topraktan damlama ile 300 – 500 cc/da

Açık Tarla Sebzeciliği:

Topraktan damlama ile 300 – 500 cc/da

Kavun, Karpuz, Hıyar:

Topraktan damlama ile 300 – 500 cc/da

Meyvecilikte: 250 – 300 cc/100 lt su

Tescillerimiz

ASFERT-Baloo

Verilen dozajlar tavsiye niteliğinde olup, daha detaylı gübreleme programı için mutlaka toprak ve yaprak analizlerini
yaptırarak teknik personelimizden bilgi isteyiniz.