EC FERTILIZER

Bor (B),Bakır(Cu,Demir(Fe)

Mangan(Mn , Molibden (Mo) ve Çinko(Zn)

Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

 

Garanti Edilen İçerik
w/w
Suda Çözünür Demir (Fe) %7,3
Suda Çözünür Mangan (Mn) %3,3
Suda Çözünür Çinko (Zn) %0,6
Suda Çözünür Bor (B) %0,7
Suda Çözünür Bakır (Zn) %0,3
Suda Çözünür Molibden (Mo) %0,1