EC FERTILIZER
Bor (B),Bakır(Cu,Demir(Fe)
Mangan(Mn , Molibden (Mo) ve Çinko(Zn) Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

Garanti Edilen İçerik

Suda Çözünür Demir (Fe) %7,3 w/w
Suda Çözünür Mangan (Mn) %3,3 w/w
Suda Çözünür Çinko (Zn) %0,6 w/w
Suda Çözünür Bor (B) %0,7 w/w
Suda Çözünür Bakır (Zn) %0,3 w/w
Suda Çözünür Molibden (Mo) %0,1 w/w

Ürün broşürü için tıklayınız