EC FERTILIZER
Bor (B) ve Molibden (Mo)
Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

Garanti Edilen İçerik

Suda Çözünür Bor(B) %1 w/w
Suda Çözünür Molibden (Mo) %6 w/w

Ürün broşürü için tıklayınız