EC FERTILIZER

Bor (B) ve Molibden (Mo)

Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

Garanti Edilen İçerik
w/w
Suda Çözünür Bor(B) %1
Suda Çözünür Molibden (Mo) %6