Dayanımlar:

null
ToMV:0-2/Fol:0,1/For
null
Ma/Mi/Mj/TYLCV

Açıklama:

•  Örtü altı erken baharlık ve yayla dönemine uygun, beef çeşit.

•  Ortalama 280-320 g meyvelere sahip olan çeşit, üst salkımlarda bile çok iyi meyve iriltmesi olan bir özelliğe sahiptir.

•  Çok sayıda ve geniş yaprakları ile güçlü bir bitkisi olan çeşit, açık saha üretimlerine son derece uygun bir çeşittir.