EC FERTILIZER

Bitkisel Menşeli Katı Organik Gübre

Garanti Edilen İçerik
w/w
Organik Madde % 85
Organik Karbon % 40
Toplam Azot (N) % 6,5
Maksimum Nem % 20
pH 3-5

 

UYGULAMA DOZAJLARI ve KULLANIMI:

Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar ve diğer sebzeler: 50-75 kg/da (İlkbahar veya Sonbahar)

Bağlarda: 50-60 kg/da (İlkbahar veya Sonbahar)

Patates: 50-75 kg/da (Toprak işleme zamanında)

Baklagiller: 25-50 kg/da (Toprak işleme zamanında)

Buğdaygiller: 25-50 kg/da (Toprak işleme zamanında)

Mısır: 75-90 kg/da (Toprak işleme zamanında)

Şekerpancarı: 75-100 kg/da (Toprak işleme zamanında)

Ayçiçeği: 50 kg/da (Toprak işleme zamanında)

Meyvecilik: 50-75 kg/da (İlkbahar veya Sonbahar)

Çilek: 50-75 kg/da (Toprak işleme zamanında)

Muz: 50-75 kg/da (Toprak Hazırlığında)

Yeşil Alanlar: 75-100 kg/da (Sezon Boyunca)

Süs Bitkileri: 200 gr m2

Saksılı Çiçek ve Bitkiler: 4-6 kg/m3

Kompsot Karışımı: 5-10 kg/m2

Şerbetçiotu: 75 kg/da (İlkbahar veya Sonbahar)

 

UYARILAR:

*Dikkat! Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
*Deri ve göz temasından koruyunuz.
*Yutulmaması ve teneffüs edilmemesi gerekir.
*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

*Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA:

Normal olarak (kuru ve serin yerde) en az 5 yıl fiziksel ve kimyasal özelliğini korur
Depolama sıcaklığı 0 °c – + 45 °c (derece) dir.

KARIŞABİLİRLİK:

Zirai İlaç ve diğer gübreler ile karıştırılarak uygulanmasında herhangi bir sakınca yok. Karışımdan emin olmak için ön karışım testi yapınız

FİRMA BEYANI:

İthalatçı firma ürünün teslimi aşamasında analiz içeriğini garanti eder, ancak yanlış kullanım, hatalı depolama ve tavsiye edilen dozlara uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır. İthalatçı firma bundan sorumlu tutulamaz.