BIOSOL

EC FERTILIZER Bitkisel Menşeli Katı Organik Gübre Garanti Edilen İçerik w/w Organik Madde % 85 Organik Karbon % 40 Toplam Azot (N) % 6,5 Maksimum Nem % 20 pH 3-5   UYGULAMA DOZAJLARI ve KULLANIMI: Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar ve diğer sebzeler: 50-75 kg/da (İlkbahar veya Sonbahar) Bağlarda: 50-60 kg/da (İlkbahar veya Sonbahar) Patates: 50-75…